Kontrakt na modernizację walcowni walcówki stali jakościowej w Hucie Cedler

liniaPo rozpoczęciu budowy nowej linii powlekania blach w Hucie Florian, wkrótce podjęta zostanie realizacja drugiej z czterech głównych inwestycji Polskich Hut Stali S.A.

21 grudnia 2012 roku PHS – Huta Cedler S.A. w Sosnowcu podpisała umowę z włoską firmą Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. na modernizację walcowni walcówki Stali jakościowej.

Całkowity koszt tego projektu wyniesie ok. 117 mln zł. Zwrot poniesionych nakładów na modernizację walcowni nastąpi po upływie 4,5 lat. Modernizację huta sfinansuje kredytem handlowym zaciągniętym w banku kraju dostawcy urządzeń. 85 proc. wartości dostawy urządzeń i usług pokryje przez ubezpieczony długoterminowy kredyt, a 15 proc. przez pożyczkę komercyjną. Kredyty te ma zamiar spłacić dostawami wyrobów Huty Cedler w ciągu 5 lat po zakończeniu modernizacji walcowni.

Historia

Uruchomiona w roku 1973 walcownia walcówki Stali jakościowej zmodernizowano po raz pierwszy w 1990 roku. By móc dalej produkować, musiałaby przejść bardzo kosztowny remont kapitalny, który nie dałby odpowiednich efektów, ekonomicznych, marketingowych, technicznych i środowiskowych.

Dlatego też podjęto decyzję o gruntownej modernizacji wydziału. Umożliwi ona m.in. znaczną poprawę w zakresie ochrony środowiska, poprawienie efektywności ekonomicznej, podniesienie jakości wyrobów i zwiększenie zdolności produkcyjnej o 200 tys. ton na rok [z obecnych 551 tys. ton na 751 tys. ton na rok po modernizacji].

Dzięki nowym urządzeniom możliwe będzie produkowanie, wymaganych przez klientów, kręgów walcówki o masie 2 400 kg [obecnie 950 kg]. Walcownia dostosowana zostanie do przerobu kęsów z Huty Katowice o wymiarze 160 mm, które ze względu na efektywność ekonomiczną Ciągłego Odlewania Stali [COS] zastąpią kęsy o wymiarze 105 mm.

PHS – Huta Cedler S.A. jest największym producentem walcówki w Polsce. Udział huty w krajowym rynku tych wyrobów, których największym odbiorcą jest przemysł budowlany, sięga 48 proc.

Oprócz walcowni walcówki Huta Cedler posiada także nowoczesną linię przetwarzania taśm goracowalcowanych na taśmy zimnowalcowane. Linia ta w latach 1996-2002 została zmodernizowana i wyposażona w gniazdo obróbki cieplnej [wyżarzanie rekrystalizujące], oparte na najnowszej w świecie technologii [atmosfera wodorowa] firmy Ebner.

Na inwestycje w Polskich Hutach Stali S.A. do roku 2006 planuje się wydatkować ok. 2,4 mld zł. Program inwestycyjny PHS S.A. obejmuje cztery kluczowe projekty. Oprócz nowej linii powlekania blach w Hucie Florian oraz modernizacji walcowni walcówki stali jakościowej w Hucie Cedler, zmodernizowano też walcownie gorącą w Hucie im. T. Sendzimira [jej koszt wyniesie ok. 800 mln zł], zaś w Hucie Katowice wybudowany będzie COS nr 3 typu uniwersalnego, przeznaczony do odlewania wlewków płaskich i prostokątnych.