Finanse małżeńskie

marriageZarządzać finansami można samodzielnie bądź razem z małżonkiem. Finanse małżeńskie, czyli wspólny majątek to nabyte w trakcie trwania małżeństwa wspólnota majątkowa małżonków. Przedmioty oraz kapitał pozyskany podczas trwania małżeństwa to wspólna własność małżonków. W przypadku rozwodu jest ona dzielona. Wspólne przedmioty majątkowe to: prawa majątkowe, prawa własności a także prawa rzeczowe oraz wierzytelności. Warto zaznaczyć, że przedmiotem majątkowym są także sytuacje prawne takie, jaki posiadanie dyrektyw oraz ekspektatyw. Typuje się trzy rodzaje małżeńskiej wspólności majątkowej czyli: umowną, ustawową, ograniczoną a także umowę rozszerzoną.

Wspólnota majątkowa powstaje w chwili zawarcia związku automatycznie. Nie ma wspólnoty majątkowej o ile zawarto małżeńską umowę majątkową i małżonkowie zawarli umowę, wykluczającą wspólnotę majątkową. Intercyza dotyczy majątku posiadanego przed zawarciem małżeństwa. Małżonkowie mogą dysponować wspólnym kontem, co oznacza że mają prawo do dysponowania środkami w takim samym stopniu. Warto zaznaczyć, że prawa małżonków regulowane są przez prawo. Wzięcie pożyczki, kredytu a także zadłużenie innego typu, wszystko to wymaga zgody małżonka. A więc środkami pieniężnymi dysponuje się wspólnie oraz wspólnie podejmuje się decyzje konsumenckie. Małżonkowie bardzo często mają większą zdolność kredytową oraz jako para, przez instytucje finansowe, traktowani są jako potencjalni klienci o większej wiarygodności.

Zarządzanie majątkiem odrębnym małżonka

Zarządzanie majątkiem odrębnym małżonka można zlecić specjaliście. Zgodnie z prawem majątkiem tym można zarządzać wspólnie bądź odrębnie. Małżonkowie mogą podjąć decyzję czy majątkiem zarządzać wspólnie czy odrębnie. Wybiera się opcje: rozszerzenie praw majątkowych, ograniczenie praw, wyłączenie praw. Jeśli małżonkowie nie zawarli jakiejkolwiek umowy, po ślubie ustawowo powstaje ustawowy ustrój majątkowy. Do takiego majątku należą różnego typu przedmioty nabyte w trakcie trwania małżeństwa. Wyróżnia się jednak oprócz tego majątek odrębny, należący odrębnie do małżonków. Każdy z małżonków może swobodnie dysponować swoim majątkiem odrębnym, bez konieczności tworzenia wspólnoty majątkowej jeśli tego nie chce. Warto pamiętać o zabezpieczeniu majątku osobistego jednego z małżonków, w sytuacji gdy działalność małżonka jest ryzykowna pod względem finansowym. Ustawowo elementy dziedziczne, zapisane a także prawnie należące do małżonka nie podlegają podziałowi i są majątkiem odrębnym małżonka. Dodatkowo prawa niezbywalne takie jak środki płynące z obowiązku alimentacyjnego albo środki pochodzące z wierzytelności, to elementy nie będące wspólnotą majątkową powstałą po zawarciu związku małżeńskiego. To odrębność majątkowa, która prawnie i mentalnie nie jest własnością małżonka.