Kontrakt na modernizację walcowni walcówki stali jakościowej w Hucie Cedler

liniaPo rozpoczęciu budowy nowej linii powlekania blach w Hucie Florian, wkrótce podjęta zostanie realizacja drugiej z czterech głównych inwestycji Polskich Hut Stali S.A.

21 grudnia 2012 roku PHS – Huta Cedler S.A. w Sosnowcu podpisała umowę z włoską firmą Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. na modernizację walcowni walcówki Stali jakościowej.

fetch(); ?>

Całkowity koszt tego projektu wyniesie ok. 117 mln zł. Zwrot poniesionych nakładów na modernizację walcowni nastąpi po upływie 4,5 lat. Modernizację huta sfinansuje kredytem handlowym zaciągniętym w banku kraju dostawcy urządzeń. 85 proc. wartości dostawy urządzeń i usług pokryje przez ubezpieczony długoterminowy kredyt, a 15 proc. przez pożyczkę komercyjną. Kredyty te ma zamiar spłacić dostawami wyrobów Huty Cedler w ciągu 5 lat po zakończeniu modernizacji walcowni.

Historia

Uruchomiona w roku 1973 walcownia walcówki Stali jakościowej zmodernizowano po raz pierwszy w 1990 roku. By móc dalej produkować, musiałaby przejść bardzo kosztowny remont kapitalny, który nie dałby odpowiednich efektów, ekonomicznych, marketingowych, technicznych i środowiskowych.

Dlatego też podjęto decyzję o gruntownej modernizacji wydziału. Umożliwi ona m.in. znaczną poprawę w zakresie ochrony środowiska, poprawienie efektywności ekonomicznej, podniesienie jakości wyrobów i zwiększenie zdolności produkcyjnej o 200 tys. ton na rok [z obecnych 551 tys. ton na 751 tys. ton na rok po modernizacji].

Dzięki nowym urządzeniom możliwe będzie produkowanie, wymaganych przez klientów, kręgów walcówki o masie 2 400 kg [obecnie 950 kg]. Walcownia dostosowana zostanie do przerobu kęsów z Huty Katowice o wymiarze 160 mm, które ze względu na efektywność ekonomiczną Ciągłego Odlewania Stali [COS] zastąpią kęsy o wymiarze 105 mm.

PHS – Huta Cedler S.A. jest największym producentem walcówki w Polsce. Udział huty w krajowym rynku tych wyrobów, których największym odbiorcą jest przemysł budowlany, sięga 48 proc.

Oprócz walcowni walcówki Huta Cedler posiada także nowoczesną linię przetwarzania taśm goracowalcowanych na taśmy zimnowalcowane. Linia ta w latach 1996-2002 została zmodernizowana i wyposażona w gniazdo obróbki cieplnej [wyżarzanie rekrystalizujące], oparte na najnowszej w świecie technologii [atmosfera wodorowa] firmy Ebner.

Na inwestycje w Polskich Hutach Stali S.A. do roku 2006 planuje się wydatkować ok. 2,4 mld zł. Program inwestycyjny PHS S.A. obejmuje cztery kluczowe projekty. Oprócz nowej linii powlekania blach w Hucie Florian oraz modernizacji walcowni walcówki stali jakościowej w Hucie Cedler, zmodernizowano też walcownie gorącą w Hucie im. T. Sendzimira [jej koszt wyniesie ok. 800 mln zł], zaś w Hucie Katowice wybudowany będzie COS nr 3 typu uniwersalnego, przeznaczony do odlewania wlewków płaskich i prostokątnych.